SGK İş Göremezlik Ödeneği

SGK Rapor Parası (Geçici İş Göremezlik) Günlük Kazanç Hesaplama

SGK Rapor Parası (Geçici İş Göremezlik) Günlük Kazanç Hesaplama

SGK Rapor Parası (Geçici İş Göremezlik) Günlük Kazanç Hesaplama 2019, SGK Rapor Parası (Geçici İş Göremezlik) Günlük Kazanç Hesaplama 2020 SGK Rapor Parası (Geçici İş Göremezlik) Günlük Kazanç Nedir? SGK Rapor Parası (Geçici İş Göremezlik) Günlük Kazanç Hesaplama. SGK Rapor Parası (Geçici İş Göremezlik) Günlük Kazanç Nasıl Hesaplanır? SGK Rapor Parası (Geçici İş Göremezlik) Günlük Kazanç Belirleme.

Geçici iş göremezlik ödeneğinde günlük kazanç nasıl hesaplanmaktadır?

Günlük kazanç, rapor başlangıç tarihinden önceki son üç aya ait toplam kazancın aynı 3 aydaki prim ödeme gün sayısına bölümü ile bulunmaktadır. Yatarak tedavilerde günlük kazancın yarısı, ayaktan tedavilerde ise 2/3’ ü alınarak rapor gün sayısı ile çarpılır ve geçici iş göremezlik ödeneği toplam tutarı hesaplanır. Rapor bitim tarihini takip eden iş günü içerisinde E- ödenek programı üzerinden rapora ait kontroller yapıldıktan sonra,  hesaplanan tutar sigortalının hak ettiği kazançtır. Sigortalının rapor başlangıç tarihinden önceki son bir yıl içinde toplam 90 gün prim ödeme gün sayısının bulunması temel koşuldur. Bu koşulun gerçekleşmiş olmasına rağmen son 3 ayda sigortalı adına prim ödeme gün sayısı olmasa dahi, sistem tarafından bir önceki 3 aya ait kazanç kontrolü yapılıp günlük kazanç hesaplanmaktadır. İşe girdiği gün iş kazası geçiren ve adına kazanç bildirilmeyen sigortalının istirahat raporuna ait ödemesi aynı iş kolundaki emsal kazanç dikkate alınarak yapılmaktadır.


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir