SGK İş Göremezlik Ödeneği

SGK Rapor Parası (Geçici İş Göremezlik Ödeneği) Sorgulama

SGK Rapor Parası (Geçici İş Göremezlik Ödeneği) Sorgulama

SGK Rapor Parası (Geçici İş Göremezlik Ödeneği) Sorgulama. SGK Rapor Parası (Geçici İş Göremezlik Ödeneği) Sorgulama 2019. SGK Rapor Parası (Geçici İş Göremezlik Ödeneği) Öğrenme,SGK Rapor Parası (Geçici İş Göremezlik Ödeneği) Bakma, e-Devlet SGK Rapor Parası Sorgulama, e-Devlet Geçici İş Göremezlik Ödeneği Sorgulama, e-Devlet Rapor Parası 2019, e-Devlet Geçici İş Göremezlik Ödeneği 2019, e-Devlet İş Göremezlik Sorgulama,

RAPOR PARASI (İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEĞİ) SORGULAMA

Sosyal Güvenlik Kurumu SGK tarafından 4/A ve 4/B kapsamında olan sigortalılara hastalık, sakatlık ve Analık halinde geçici olarak iş göremedikleri süreleri doktor istirahat raporu ile belgelendirmeleri ve bu raporu SGK ile anlaşmalı olan sağlık tesislerinden almış olmaları şartına bağlı olarak ödenen Geçici İş Göremezlik Ödeneği halk arasında Rapor Parası olarak bilinen ödemenin yatıp yatmadığını e-Devlet şifresiyle https://www.turkiye.gov.tr/4ab-isgoremezlik-odemesi-gorme URL adresinden takip edebilirsiniz.

Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sayılanlar ve (b) bendinde belirtilen muhtarlar ile (b) bendinin (1), (2) ve (4) numaralı alt bentleri kapsamındaki kadın sigortalıya ve 5 inci maddesinin (a) ve (g) bendi kapsamındaki sigortalı kadına ve Kanunun ek 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında sayılan sigortalı kadına analık hallerine bağlı olarak günlük geçici iş göremezlik ödeneği verilecektir. Geçici iş göremezlik ödeneği hekimin vereceği istirahate bağlı olarak doğumdan önceki ve sonraki 8 haftalık sürede, çoğul gebelik halinde doğumdan önceki 8 haftalık süreye 2 haftalık süre ilave edilerek çalışmadığı her gün için ödenecektir. Sigortalı kadının, isteği ve hekimin onayı ile doğuma 3 hafta kalıncaya kadar çalışması halinde, doğum sonrası istirahat süresine, doğum öncesi çalışılan süreler eklenecektir.

Bu sürelerin eklenebilmesi için doğumdan önceki 3 haftaya kadar çalışmasının uygun olduğuna dair sağlık raporu Sağlık Bakanlığınca yetkilendirilen sağlık hizmet sunucusu hekimlerince düzenlenecektir.


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir