SGK İş Göremezlik Ödeneği

SGK Rapor Parası (İş Göremezlik Ödeneği) Alabilmek İçin Prim Gün Sayısı

SGK Rapor Parası (İş Göremezlik Ödeneği) Alabilmek İçin Prim Gün Sayısı

 SGK Rapor Parası (İş Göremezlik Ödeneği) Alabilmek İçin Prim Gün Sayısı .SGK Rapor Parası (İş Göremezlik Ödeneği) Alabilmek İçin sigortalılık gün sayısı önemlimi. SGK Rapor Parası (İş Göremezlik Ödeneği) için kaç gün sigortalı olmak gerekir? SGK Rapor Parası (İş Göremezlik Ödeneği) hakkı prim gün sayısına mı bağlı?

Sosyal Sigortalar Kurumu SGK tarafından ödenmekte olan SGK Rapor Parası (İş Göremezlik Ödeneği) sigortalılık prim gün sayısına bağlı olarak hak edilip edilmediğine bakılmaktadır.

Geçici iş göremezlik ödeneğinin ödenmesi için prim ödeme gün sayısı şartı aranmakta mıdır?

Sigortalının hastalık sebebiyle iş göremezliğe uğraması halinde, iş göremezliğin başladığı tarihten önceki bir yıl içinde en az doksan gün,
Sigortalı kadının analığı halinde, doğumdan önceki bir yıl içinde en az doksan gün,
Sigortalı kadına veya sigortalı olmayan eşinin doğum yapması nedeniyle sigortalı erkeğe emzirme ödeneği verilebilmesi için doğumdan önceki bir yıl içinde en az 120 gün,
kısa vadeli sigorta kolları primi bildirilmiş olması gerekmektedir.

Sigortalının iş kazası geçirmesi ya da meslek hastalığına tutulması durumunda prim ödeme gün sayısı şartı aranmamaktadır. Sigortalı işe başladığı gün iş kazası geçirmesi halinde, kanunda tanımlanan yardımlardan faydalanabilecektir.
Örneğin, sigortalı 01/07/2013 – 10/07/2013 tarihleri arasında sağlık hizmet sunucusundan hastalık raporu almıştır. Bu rapora ait ödeme yapılabilmesi için, rapor başlangıç tarihinden geriye doğru bir yıl gidilerek prim ödeme gün sayısı kontrol edilir. 01/07/2013 tarihinden 01/07/2012 tarihine kadar geçen sürede sigortalı adına en az 90 gün kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş olması ve diğer şartların da varlığı halinde sigortalı ödeneğe hak kazanacaktır. Burada dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta, ödenek alabilecek durumda olan kendi adına ve hesabına bağımsız çalışan statüsünde yer alan sigortalıların, genel sağlık sigortası dahil prim ve prime ilişkin her türlü borçlarının ödenmiş olması şartını yerine getirmeleri gerekmektedir.


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir